Het Dagelijks Bestaan

Het Dagelijks Bestaan positioneert zich op het snijvlak van jeugdhulpverlening, sociale activering, onderwijs en arbeid. Het Dagelijks Bestaan stelt zich ten doel om jongeren tussen 14 en 27 jaar een kleinschalig leer- en ontwikkeltraject te bieden en hen te begeleiden op weg terug naar onderwijs en/of werk en/of langdurige hulpverlening.

Filed under: Uncategorized